טופס הצעת שירות

איך זה עובד?

כתבנו לך הצעה

שתוכל לאשר/להתכונן לפגישה

קרא את ההצעה

שתוכל לאשר אונליין/בפגישה

קבל אישור הזמנה

בדוא"ל/טלפוני/בפגישה

טופס הצעת שירות​
דחיפות רגילה- עד 10 ימי עסקים
דחיפות גבוהה- עד 48 שעות (+ 25% תוספת מחיר)
---------------------------------
כתוב את בקשתך בחלון הודעה זה, באפשרותך גם לצרף קובץ.
אין לנו כרטיס אשראי שלך?
תנאי השירות:
- החיוב מתבצע באמצעות כ. אשראי לפי תעריף שעתי (250 ₪ לשעה)
- חיוב מינימלי של 2 שעות, יבוצע במעמד אישור הזמנה זו
*במקרה בו משך העבודה יהיה נמוך מ 2 שעות, תשמר בעבורך יתרת הזמן
*במקרה בו משך שעות העבודה יהיה גבוה מהמספר המאושר בהזמנה זו, תגבה שעת עבודה נוספת
*המחירים אינם כוללים מע"מ